Κοιμάστε σε ασφαλές μέρος;

Ίσως να είναι αρκετά δύσκολο για τον σύγχρονο, μορφωμένο και πραγματιστή άνθρωπο να κατανοήσει ότι υπάρχουν φυσικές ακτίνες που προέρχονται από τη γη, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία μας. Οι φυσικές ακτίνες ανέρχονται μέσω του γήινου φλοιού παντού και πάντα. Όταν οι φυσικές γεωακτίνες, συναντούν υπόγεια ρέοντα ύδατα, ορισμένες συγκεντρώσεις ορυκτών,…