Το γέλιο, είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο.

Υπάρχουν ίσως πολλές συγκινήσεις που τις μοιραζόμαστε με τα άλλα πλάσματα της φύσης, αλλά ο άνθρωπος, είναι το μόνο πλάσμα της γης που γελάει. Θα λέγαμε, ότι ο Πλάστης, προβλέποντας τα βάσανα που περιμένουν το ανθρώπινο γένος, του χάρισε το γέλιο, την αίσθηση του χιούμορ, την ανακούφιση της ευθυμίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μια ζωή…