Δεν υπάρχει θεραπεία της αϋπνίας. Υπάρχει µόνο θεραπεία της αιτίας της.

Ο ύπνος είναι ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλα τα όντα έχουν ανάγκη για ύπνο και αυτό γιατί κατά τον ύπνο πραγματοποιούνται ποικίλες διεργασίες απαραίτητες για τον οργανισμό. Ο ύπνος είναι μία επαναλαμβανόμενη κατάσταση ηρεμίας του οργανισμού όπου παρουσιάζει αύξηση της ανταπόκρισης σε εξωτερικά ερεθίσματα σε σχέση με την κατάσταση εγρήγορσης. Οι…