Οι διαφορές ανάμεσα στο Τεστ Διατροφικής Δυσανεξίας και την Υποθερμιδική Δίαιτα.

Υπάρχουν καίριες διαφορές ανάμεσα στο Τεστ Διατροφικής Δυσανεξίας και την Υποθερμιδική Δίαιτα, που είναι τόσο πρακτικές, όσο και ουσιαστικές. Οι πρακτικές διαφορές είναι οι εξής: Η υποθερμιδική δίαιτα βασίζεται στην καταμέτρηση των θερμίδων δηλαδή μετράμε τις θερμίδες που καταναλώνει καθημερινά ένα άτομο, π.χ. εάν χρειάζεται για τις καθημερινές του ανάγκες 1500 θερμίδες, τότε για να…